strzałka do góry
previous arrow
next arrow
Slider

O firmie


Zrównoważony rozwój to „proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizacje tych samych dążeń następnym pokoleniom” taki rozwój uwzględnia zarówno populację ludzką, jak i świat zwierząt i roślin, ekosystemy, zasoby naturalne Ziemi: wodę, powietrze, surowce energetyczne, a także w sposób zintegrowany traktuje najważniejsze wyzwania stojące przed światem, takie jak walka z ubóstwem, równość płci, prawa człowieka i jego bezpieczeństwo, edukacja dla wszystkich, zdrowie, dialog międzykulturowy. Narzędziem mającym za zadanie wdrożyć zasadę zrównoważonego rozwoju jest m.in. planowanie przestrzenne. Na etapie strategicznej oceny odziaływania na środowisko oceniany jest wpływ planowanego zagospodarowania terenu na środowisko.

Załoga Biura Ocen i Kształtowania Środowiska EKUS posiada wszechstronną zdobytą początkowo w trakcie realizacji studiów jednolitych magisterskich oraz inżynierskich na specjalizacjach związanych w ochroną przyrody na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy jak również na studiach podyplomowych pt. Ochrona i konserwacja zabytkowych terenów zielonych. Posiadamy również wieloletnie doświadczenie zdobyte w trakcie pracy w biurach planowania przestrzennego, podczas współpracy z jednostki samorządu terytorialnego oraz samodzielniej działalności gospodarczej. W trosce o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, jak również realizując swoje pasje, wiedza naukowa z zakresu Ochrony i Kształtowania Środowiska podnoszona jest na studiach trzeciego stopnia, zaś praktyczna licznych warsztatach i szkoleniach.