strzałka do góry
previous arrow
next arrow
Slider

Oferta


W ramach swoich usług oferuję Państwu wykonanie:

  • opracowań ekofizjograficznych do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miast,
  • prognoz oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miast,
  • opracowań ekofizjograficznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • prognoz oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • kart informacyjnych przedsięwzięcia,
  • projektów zmian aglomeracji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.