strzałka do góry
previous arrow
next arrow
Slider

Realizacje


Zdobytą wiedzę z powodzeniem wykorzystuje przy sporządzaniu opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miast. Ponadto sporządzam projekty kart informacyjnych dla przedsięwzięć oraz projekty granic aglomeracji zgodnie z KPOŚK. Współpracuje zarówno z biurami planowania przestrzennego, jednostkami samorządu terytorialnego jak również specjalistami z dziedziny ochrony środowiska. Dowodem mojego zaangażowania są liczne referencje.

realizacje